top of page

BIOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ

Eko-PF s.r.o. Biologická likvidace odpadů


Dobrý den, vítáme Vás na stránkách společnosti EKO PF.


1. Naší hlavní náplní je likvidace tuků a dalších nežádoucích látek v odpadních systémech gastro provozů, s použitím biologických přípravků, např. EKO GT. Dále provádíme:

  • sběr opotřebeného potravinářského oleje kategorie odpadů číslo 200125

  • likvidace bio odpadů v odpadních systémech a LPT kategorie odpadů číslo 190809

  • sběr BRO (biologicky rozložitelný odpad z kuchyní) kategorie odpadů číslo 200108

  • sběr surovin nevhodných ke spotřebě nebo zpracován kategorie odpadů číslo 020304

  • Také se specializujeme na sběr a následnou BRO - likvidaci biologicky rozložitelného odpadu kategorie č. 20 01 08 (zbytky stravy a jídel) na základě zákona č. 91/1996 SB. a násl. vyhlášky č.451/2000Sb, včetně nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY pod.č..1069/2009, dále zajišťujeme sběr a likvidace VŽP (vedlejších živočišných produktů) II. a III. kategorie
     

2. V roce 2011 jsme autorsky spustili ,, pilotní projekt ,, ve kterém nabízíme službu městům a obcím v celé České republice a to ve formě sběru opotřebeného potravinářského oleje a tuku pro širokou veřejnost v ČR, více na www.projektpromestaaobce.cz

3. Také navrhujeme, vyrábíme a následně provádíme instalace odlučovačů tuků (vše zajišťuje sesterská firma EKO-PF Nova s.r.o., dále www.ekopfnova.cz), a to i v prostředí mechanizaci nedostupném, včetně nezbytných stavebních úprav, vždy na základě parametrů konkrétního provozu.

2.jpg
3.jpg

OSVĚDČENÍ O ÚČASTI VE FINÁLE SOUTĚŽĚ

 

4.jpg

CENA ZDRAVÍ

A BEZPEČNÉHO

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

2011

bottom of page