top of page

BIOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ

foto-1342267952.jpg

Průtok

Trubička

Příkon

Display

Maximální počet

programovatelných zásahů


Minimální doba chodu

100 cm3 /min

neopren 4 cm3

8 baterií D cell (článkových D)

LCD (tekuté krystaly)

7 on/off denně

(zapnuto/vypnuto)

1 minuta

EKO GT

 

Přípravek zcela nové generace z kategorie mikrobiologických přípravků

Aplikace pomocí technologické jednotky


Nový přístup k likvidaci odpadů

Směs fakultativně anaerobních bakterií určený pro využití v anaerobním prostředí využívající přirozených schopností bakterií (enzymů) vyluhovat, odbourávat a rozpouštět biodegradačním procesem škroby, cukry, tuky i další organické nečistoty.

V praxi to znamená:
- likvidovat usazeniny v odpadním potrubí, lapačích tuků, septicích
- regulovat znečištění odpadních vod na úroveň norem kanalizačního řádu
- odstraňovat znečištění i zápach po lidských i zvířecích exkrementech pomocí vlastní esence

Řeší hospodárně a účinně:
- problémy s čištěním odpadního potrubí
- náklady na instalatérské práce
- čištění a odvoz obsahů lapačů tuku
- pokuty a sankce za nadměrné znečištění odpadních vod
- zvýšení (zachování) průtočnosti potrubí
- úspory investic na rekonstrukci odpadního systému

Technické údaje
Peristaltické čerpadlo poháněné baterií, které se nasadí na 19 litrovou nádobu, a které přesně čerpá malé objemy mikrobů. Má programovatelné časové řízení, které lze nastavit tak, že se zapíná a vypíná až sedmkrát za den, 7 dní v týdnu. Vzhledem k tomu, že je to přístroj bateriový, může být používán i ve vlhkém prostředí, protože nepotřebuje připojení na síť.


Pro objednání zboží nás prosím kontaktujete 

tel.: +420 387 428 488

e-mail: cb@ekopf.cz

 

bottom of page