top of page

BIOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ

O společnosti EKO PF

 

Naše společnost vznikla v roce 1995 jako výhradně česká firma se specializací na poskytování ekologických služeb v gastro provozech.


Cílem firmy EKO-PF je celoplošné pokrytí ČR, které v jednotlivých regionech zajišťujeme i s pomocí smluvních partnerů.


Hlavní zaměření patří gastro sektoru, neboť z náročností používaných technologií se generují
i jednotlivé problémy ( tuky )v odpadních systémech /na vnitřní kanalizační síti, na kanalizačních přípojkách, septikách, žumpách, kanalizačních jímkách, čistírnách odpadních vod atd./


Dalším cílem je poskytování komplexních služeb /BIO procesy/ v oblasti nakládání s odpady v gastro provozech, jako jsou např. vývařovny, stravovny, hotely, restaurace apod.

Pro své klienty zajišťujeme monitoring s aktivní kontrolou odpadového hospodářství, včetně zajištění laboratorních testů odpadní vody na výstupu do veřejné sítě.


Poskytujeme poradenství v příslušné legislativní oblasti.


Provádíme aktivní servis na všech našich, instalovaných technologií po celé ČR.
Dodání přípravků a instalaci technologických zařízení potvrzujeme a garantujeme
předloženou dokumentací.


V neposlední řadě zajišťujeme formou služby po celé ČR sběr opotřebených potravinářských
olejů a tuků od obyvatel z měst a obcí.

2.jpg
3.jpg

OSVĚDČENÍ O ÚČASTI VE FINÁLE SOUTĚŽĚ

 

4.jpg

CENA ZDRAVÍ

A BEZPEČNÉHO

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

2011

bottom of page